Slide background

Visita el museu!

Slide background

Programa educatiu del Museu de Lleida 2023 - 2024

Slide background

Slide background

museudelleida09

Consorci

PLENARI

Presidenta Hble. Sra. Natàlia Garriga Ibáñez, Consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Vocals en representació del Departament de Cultura de la Generalitat:

Sr. Jordi Foz i Dalmau, Secretari General del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Sra. Sònia Hernández Almodóvar, Directora General de la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Sr. Albert Turull i Rubinat, Director dels Serveis Territorials del Departament de Cultura a Lleida

Sr. Pepe Serra i Villalba, director del Museu Nacional d’Art de Catalunya

Sr. Alberto Velasco González, historiador de l’art

Sra. Imma Lorés Otzet, historiadora de l’art

Vocals en representació de la Diputació de Lleida:

Il·lm. Sr. Joan Talarn i Gilabert, President de la Diputació de Lleida

Il·lma. Sra. Estefania Rufach, Vicepresidenta de l’Institut d’Estudis Ilerdencs

Vocals en representació de l’Ajuntament de Lleida:

Sra. Pilar Bosch Vilana, Regidora de Cultura i de Promoció de la Ciutat de l’Ajuntament de Lleida

Sr. Antoni Gelonch Viladegut

Vocal en representació del Consell Comarcal del Segrià:

Il·lm. Sr. David Masot Florensa, President del Consell Comarcal del Segrià

Vocal en representació del Bisbat de Lleida:

Excm. i Rvdm. Sr. Salvador Giménez Valls, Bisbe de Lleida

Sra. Pilar Bayarri i Roda, advocada en cap de l’Assessoria Jurídica del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, secretària

COMISSIÓ EXECUTIVA

Representants del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Sr. Albert Turull i Rubinat, Director dels Serveis Territorials del Departament de Cultura a Lleida, President

Sra. Sònia Hernández Almodovar, Directora General de la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Sra. Sonia Blasco Andaluz, Cap del Servei de Museus i Protecció de Béns Mobles del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Sra. Rosa Maria Pascual Martínez, responsable d’Entitats de la Direcció de Serveis del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Representant de la Diputació de Lleida

Il·lm. Sr. Joan Talarn i Gilabert, President de la Diputació de Lleida

Representant de l’Ajuntament de Lleida

Sra. Pilar Bosch Vilana, Regidora de Cultura i Promoció de la Ciutat de l’Ajuntament de Lleida

Representant del Consell Comarcal del Segrià

Sr. Manel Ezquerra Tomás, Vicepresident primer del Consell Comarcal del Segrià

Representant del Bisbat de Lleida

Sr. Ximo Company Climent, delegat de Patrimoni del Bisbat de Lleida

Sra. Ariadna Mercado i Babot, assessora jurídica del Departament de Cultura de la Generalitat de  Catalunya, secretària