Slide background

Visita el museu!

Slide background

Programa educatiu del Museu de Lleida 2023 - 2024

Slide background

Slide background


Sistema Intern d’Alertes

El Sistema Intern d’Alertes de l’Administració de la Generalitat de Catalunya en Matèria d’Infraccions Normatives i Contràries a la Integritat Pública (SIA) és el mecanisme establert pel Govern de la Generalitat perquè es comuniquin a la mateixa Administració possibles infraccions normatives o incompliments de la integritat presumptament comesos pels seus òrgans o per les persones que hi presten servei.

Podeu accedir al mateix mitjançant aquest enllaç.

Així mateix, podeu accedir l’Oficina Antifrau de Catalunya mitjançant el següent enllaç.