Slide background

Visita el museu!

Slide background

Programa educatiu del Museu de Lleida 2023 - 2024

Slide background

Slide background

Al-Àndalus

dirham

Dirham de plata

Moneda musulmana de plata amb el valor de la desena part del dinar d’or. Mostra una doble inscripció en cada cara que menciona el nom del sobirà, el lloc i la data d’emissió, a més de textos religiosos.

Fitxa tècnica:
 • Dirham de plata
 • Yūsuf al-Muzaffar
 • Medina Larida, any 445 de l’hègira (1054 dC)
 • Castelldans (les Garrigues)
 • Núm. Inv. MLDC 3541
ampolla

Ampolla

Ampolla de ceràmica vidrada andalusina molt rica tant decorativament com formalment. Se’n coneixen més de vint sèries destinades a la taula, l’emmagatzematge i altres funcions. La tècnica del vidrat es generalitzà ràpidament a l’al-Àndalus tot seguint els gustos orientals.

Fitxa tècnica:
 • Ampolla
 • Ceràmica vidrada
 • Segle XI
 • Antic Portal de la Magdalena de Lleida
 • Núm. Inv. MLDC 3599 (dipòsit de l’Ajuntament de Lleida)
alfabets-incisos

Alfabets incisos

Es tracta d’omòplats de boví polits amb lletres de l’alfabet àrab. A la cara anterior hi apareixen les lletres disposades en dues o tres línies, mentre que a la part posterior de dues trobem un seguit de petites incisions i alguna lletra. La seva funció, ara per ara, és desconeguda, tot i que es podria plantejar com a possibilitat que es tractessin d’objectes emprats per a l’aprenentatge de l’alfabet.

Fitxa tècnica:
 • Alfabets incisos
 • Os
 • Cap a 950-1090
 • Portal de la Magdalena de Lleida
 • Núm. Inv. MLDC 3595 (dipòsit de l’Ajuntament de Lleida)
safa

Safa

Ceràmica d’aixovar domèstic destinat al servei de taula. Incorpora decoració geomètrica i zoomorfa pròpia de la vaixella de luxe andalusina. En la safa s’hi mostra un paó, au representada en les descripcions del Paradís de l’Alcorà, fet que denota l’expansió per tot el territori d’una moda oriental que cerca el simbolisme, tant religiós com ideològic.

Fitxa tècnica:
 • Safa
 • Ceràmica vidrada
 • Segona meitat segle X o primer terç del segle XI
 • Portal de la Magdalena de Lleida
 • Núm. Inv. MLDC 3598 (dipòsit de l’Ajuntament de Lleida)