Slide background

Visita el museu!

Slide background

Programa educatiu del Museu de Lleida 2023 - 2024

Slide background

Slide background

vincles

Vincles

Xarxa de Museus d’Història i Monuments de Catalunya

Els objectius principals de la Xarxa de Museus d’Història i Monuments de Catalunya són la millora de la gestió de les col·leccions, la millora dels equipaments i el desplegament de programes de treball conjunt. Les polítiques comunes incidiran en la qualitat dels equipaments, de les pràctiques professionals i de les activitats i serveis, en la documentació i conservació de col·leccions, i en la promoció i utilització de les noves tecnologies de la comunicació.

Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i Aran

L’objectiu de la Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i Aran és treballar conjuntament per avançar cap a un model de museu dinàmic, versàtil, pluridisciplinari i connectat amb la realitat i amb la vida de les persones: fer dels museus locals centres de servei públic pròxims i accessibles al ciutadà.

Xarxa de Museus d’Art de Catalunya

L’objectiu de la Xarxa de Museus d’Art de Catalunya és facilitar polítiques comunes de protecció, recerca i coneixement del patrimoni, formar els professionals dels museus del país i que els membres de la xarxa col·laborin en projectes conjunts.

Altres vincles

En aquesta secció presentem alguns vincles a museus, institucions i associacions amb els quals col·laborem.