Slide background

Visita el museu!

Slide background

Programa educatiu del Museu de Lleida 2023 - 2024

Slide background

Slide background

Antiguitat tardana

camafeu-roma

Fíbula discoïdal

Fíbula discoïdal visigòtica treballada en làmina d’or amb l’encastament d’un camafeu d’època juliana-clàudia. El centre està treballat en forma de caboixó per encabir-hi una pedra dura, cornalina, o vidre de color vermellós, treballada en relleu amb el bust d’una figura femenina.

Fitxa tècnica:
 • Fíbula discoïdal amb camafeu romà
 • Làmina i fil d’or i pasta de vidre o cornalina
 • Segle VI dC
 • Racó de la Pampa (Valleta del Valero), Soses (el Segrià)
 • Núm. Inv. MLDC 3320
baptisteri

Baptisteri

Baptisteri procedent de la basílica paleocristiana del Bovalar (Seròs) format per un baldaquí i una piscina d’immersió. La seva datació cal emmarcar-la en el context d’una reforma general realitzada al segle VI dC. Conjuga arquitectura i escultura i està considerat un element singular dins el nostre patrimoni. Es cobria amb una volta de canó capalçada suportada en un sistema de sis arcs de ferradura i columnes que donaven una gran monumentalitat a la piscina d’immersió.

Fitxa tècnica:
 • Baptisteri
 • Pedra
 • Segle VI dC
 • Bovalar, Seròs (el Segrià)
 • Núm. Inv. MLDC 3322
collaret-or-visigot

Collar d’or

Collar visigot d’or, popularment conegut com el «collaret de la reina mora». Està format per una cadena trenada de vuit malles de fils d’or i vint-i-nou penjolls fusiformes. Un dels extrems apareix rematat per un cap de lleó o de pantera al qual s’ha soldat la tanca, constituïda per una peça en forma de fulla d’heura rematada per un ganxet.

Fitxa tècnica:
 • Collar d’or
 • Primera meitat del segle V dC
 • Valleta del Valero, Soses (el Segrià)
 • Núm. Inv. MLDC 3319
creu-encenser

Creu

Creu procedent de les excavacions a la basílica del Bovalar (Seròs), treballada en un única planxa de bronze i amb la superfície absolutament llisa, sense cap decoració. Els extrems dels braços tenen un perfil lleugerament corbat cap a l’interior i es coronen amb dos cercles. Formava part del mateix aixovar que l’encenser procedent de la mateixa basílica. Pertany a una tipologia molt freqüent en peces procedents de l’Imperi Romà d’Orient en cronologies de mitjan segle VI i VII dC.

Fitxa tècnica:
 • Creu
 • Bronze
 • Segle VI dC (?)
 • Basílica del Bovalar, Seròs (el Segrià)
 • Núm. Inv. MLDC 3314