Slide background

Visita el museu!

Slide background

Programa educatiu del Museu de Lleida 2017 - 2018

Slide background

Slide background

museudelleida09

Consorci

Membres del ple del Consorci del Museu de Lleida
Hble. Sr. Lluís Puig i Gordi, conseller de Cultura, president
Excm. i Rvdm. Sr. Salvador Giménez Valls, bisbe de Lleida
Il·lm. Sr. Àngel Ros i Domingo, alcalde de Lleida
Il·lm. Sr. Joan Reñé i Huguet, president de la Diputació de Lleida
Il·lma. Sra. M. José Invernón Mòdol, presidenta del Consell Comarcal del Segrià
Sr. Josep Borrell i Figuera, director dels Serveis Territorials de Cultura a Lleida, secretari

Membres de la Comissió Executiva
Sr. Josep Borrell i Figuera, president de la Comissió Executiva del MLDC
Sr. Ximo Company i Climent, representant del Bisbat de Lleida
Sra. Montserrat Parra i Albà, representant de l’Ajuntament de Lleida
Sra. Rosa Pujol i Esteve, representant de la Diputació de Lleida
Sr. David Masot Florensa, representant del Consell Comarcal del Segrià
Sr. Josep Giralt i Balagueró, director del Museu i secretari d’actes

Estatuts del Consorci del Museu de Lleida: diocesà i comarcal (PDF)