Slide background

Visita el museu!

Slide background

Programa educatiu del Museu de Lleida 2020 - 2021

Slide background

Slide background

museudelleida09

Consorci

Membres del ple del Consorci del Museu de Lleida

Hble. Sra. Àngels Ponsa i Roca, Consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Il·lm. Sr. Miquel Pueyo París, Paer en Cap de L´Ajuntament de Lleida
Excm. i Rvdm. Sr. Salvador Giménez Valls, Bisbe de Lleida
Il·lm. Sr. Joan Talarn Gilabert, President de la Diputació de Lleida
Il·lm. Sr. David Masot Florensa, President del Consell Comarcal del Segrià
Sr. Miquel Àngel Cullerés Balagueró, director dels Serveis Territorials de Cultura a Lleida, secretari

Membres de la Comissió Executiva
Pendents de designar.

Estatuts del Consorci del Museu de Lleida: diocesà i comarcal (PDF)