Slide background

Visita el museu!

Slide background

Programa educatiu del Museu de Lleida 2021 - 2022

Slide background

Slide background

museudelleida09

Consorci

Membres del ple del Consorci del Museu de Lleida

Hble. Sra. Natàlia Garriga i Ibáñez, Consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Il·lm. Sr. Miquel Pueyo París, Paer en Cap de L´Ajuntament de Lleida
Excm. i Rvdm. Sr. Salvador Giménez Valls, Bisbe de Lleida
Il·lm. Sr. Joan Talarn Gilabert, President de la Diputació de Lleida
Il·lm. Sr. David Masot Florensa, President del Consell Comarcal del Segrià
Sr. Miquel Àngel Cullerés Balagueró, director dels Serveis Territorials de Cultura a Lleida, secretari

Membres de la Comissió Executiva

President i Director dels Serveis Territorials de Cultura a Lleida. Sr. Miquel Àngel Cullerés Balagueró.
Diputació. Sr. Joan Talarn Gilabert
Ajuntament de Lleida. Sr. Jaume Rutllant Casas
Consell Comarcal del Segrià. Sr. Antoni Bosch Carabante
Bisbat de Lleida. Sr. Ximo Company Climent
Secretari i Director del Museu de Lleida. Sr. Josep Giralt i Balagueró

Estatuts del Consorci del Museu de Lleida: diocesà i comarcal 2020 (PDF)