Slide background

Visita el museo!

Slide background

Programa educativo del Museu de Lleida 2023 - 2024

Slide background

Slide background

museudelleida09

Consorcio

PLENARIO

Presidenta Hble. Sra. Natàlia Garriga Ibáñez, Consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Vocales en representación del Departament de Cultura de la Generalitat:

Sr. Jordi Foz i Dalmau, Secretario General del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Sra. Sònia Hernández Almodóvar, Directora General de la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Sr. Albert Turull i Rubinat, Director de los Serveis Territorials del Departament de Cultura a Lleida

Sr. Pepe Serra i Villalba, director del Museu Nacional d’Art de Catalunya

Sr. Alberto Velasco González, historiador del arte

Sra. Imma Lorés Otzet, historiadora del arte

Vocales en representación de la Diputació de Lleida:

Il·lm. Sr. Joan Talarn i Gilabert, Presidente de la Diputació de Lleida

Il·lma. Sra. Estefania Rufach, Vicepresidenta del Institut d’Estudis Ilerdencs

Vocales en representación del Ajuntament de Lleida:

Sra. Pilar Bosch Vilana, Regidora de Cultura y de Promoció de la Ciutat del Ajuntament de Lleida

Sr. Antoni Gelonch Viladegut

Vocal en representación del Consell Comarcal del Segrià:

Il·lm. Sr. David Masot Florensa, Presidente del Consell Comarcal del Segrià

Vocal en representación del Obispado de Lleida:

Excm. i Rvdm. Sr. Salvador Giménez Valls, Obispo de Lleida

Sra. Pilar Bayarri i Roda, abogada jefe de la Assessoria Jurídica del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, secretaria

COMISIÓN EJECUTIVA

Representantes del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Sr. Albert Turull i Rubinat, Director de los Serveis Territorials del Departament de Cultura a Lleida, Presidente

Sra. Sònia Hernández Almodovar, Directora General de la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Sra. Sonia Blasco Andaluz, Jefa del Servei de Museus i Protecció de Béns Mobles del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Sra. Rosa Maria Pascual Martínez, responsable de Entitats de la Direcció de Serveis del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Representante de la Diputació de Lleida

Il·lm. Sr. Joan Talarn i Gilabert, Presidente de la Diputació de Lleida

Representante del Ajuntament de Lleida

Sra. Pilar Bosch Vilana, Regidora de Cultura y Promoció de la Ciutat del Ajuntament de Lleida

Representante del Consell Comarcal del Segrià

Sr. Manel Ezquerra Tomás, Vicepresidente primero del Consell Comarcal del Segrià

Representante del Obispado de Lleida

Sr. Ximo Company Climent, delegado de Patrimonio del Obispado de Lleida

 

Sra. Ariadna Mercado i Babot, asesora jurídica del Departament de Cultura de la Generalitat de  Catalunya, secretaria