Slide background

Visita el museo!

Slide background

Programa educativo del Museu de Lleida 2018 - 2019

Slide background

Slide background

museudelleida09

Consorcio

Miembros del plenario del Consorcio del Museu de Lleida
Hble. Sra. Laura Borràs Castanyer, consejera de Cultura, presidenta
Excm. y Rvdm. Sr. Salvador Giménez Valls, obispo de Lleida
Ilmo. Sr. Fèlix Larrosa Piqué, alcalde de Lleida
Ilma. Sra. Rosa Maria Perelló i Escoda, presidenta de la Diputación de Lleida
Ilma. Sra. M. José Invernón Mòdol, presidenta del Consell Comarcal del Segrià
Sr. Josep Borrell i Figuera, director de los Servicios Territoriales de Cultura en Lleida, secretario

Miembros de la Comisión Ejecutiva
Sr. Josep Borrell i Figuera, presidente de la Comisió Ejecutiva del MLDC
Sr. Ximo Company i Climent, representante del Obispado de Lleida
Sra. Montserrat Parra i Albà, representante del Ayuntamiento de Lleida
Sra. Rosa Pujol i Esteve, representante de la Diputación de Lleida
Sr. David Masot Florensa, representante del Consell Comarcal del Segrià
Sr. Josep Giralt i Balagueró, director del Museu y secretario de actas

Estatutos del Consorcio del Museo de Lleida: diocesano y comarcal (PDF)