Slide background

Visita el museo!

Slide background

Programa educativo del Museu de Lleida 2022 - 2023

Slide background

Slide background

museudelleida09

Consorcio

PLENARIO

Presidenta Hble. Sra. Natàlia Garriga Ibáñez, consejera de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Vocales en representación del departament de Cultura de la Generalitat:

Sr. Jordi Foz i Dalmau, secretario general del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Sra. Sònia Hernández Almodóvar, directora general de la Direcció General del Patrimoni Cultural del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Sr. Albert Turull i Rubinat, director de los servicios territoriales del departament de Cultura a Lleida

Sr. Pepe Serra i Villalba, director del Museu Nacional d’Art de Catalunya

Sr. Alberto Velasco González, historiador del arte

Sra. Imma Lorés Otzet, historiadora del arte

Vocales en representación de la Diputació de Lleida:

Il·lm. Sr. Joan Talarn i Gilabert, presidente de la Diputació de Lleida

Il·lma. Sra. Estefania Rufach, vicepresidenta 2a de la Diputació de Lleida y del Institut d’Estudis Ilerdencs

Vocales en representación del Ajuntament de Lleida:

Il·lm. Sr. Miquel Pueyo i París, Paer en Cap del Ajuntament de Lleida

Sr. Jaume Rutllant i Casas, Regidor de Cultura, Ciutat i Transició Ecològica del Ajuntament de Lleida

Vocal en representación del Consell Comarcal del Segrià:

Il·lm. Sr. David Masot Florensa, Presidente del Consell Comarcal del Segrià

Vocal en representación del Obispado de Lleida:

Excm. i Rvdm. Sr. Salvador Giménez Valls, Obispo de Lleida

Sra. Pilar Bayarri i Roda, abogada jefe de la Asesoría Jurídica del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, secretaria

COMISIÓN EJECUTIVA

Sr. Albert Turull i Rubinat, director de los servicios territoriales del departament de Cultura en Lleida, Presidente

Sra. Sònia Hernández Almodóvar, directora general de la Direcció General del Patrimoni Cultural del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, vocal

Sra. Magda Gassó i Hoja, jefa del Servei de Museus i Protecció de Béns Mobles del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, vocal

Sra. Rosa Maria Pascual Martínez, responsable de Entidades de la Direcció de Serveis del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, vocal

Il·lm. Sr. Joan Talarn i Gilabert, presidente de la Diputació de Lleida, vocal

Sr. Jaume Rutllant i Casas, Regidor de Cultura, Ciutat i Transició Ecològica del Ajuntament de Lleida, vocal

Sr. Antoni Bosch, vicepresidente del Consell Comarcal del Segrià, vocal

Sr. Ximo Company Climent, delegado de Patrimonio del Obispado de Lleida, vocal

Sr. Josep Giralt i Balagueró, director del Museu de Lleida

Sra. Ariadna Mercado i Babot, asesora jurídica del departament de Cultura de la Generalitat de  Catalunya, secretaria