Slide background

Visita el museu!

Slide background

Programa educatiu del Museu de Lleida 2017 - 2018

Slide background

Slide background

museudelleida02

Servei de reproducció d’imatges

Tarifes de venda i lloguer de fotografies

Imatges sobre paper (venda)

B/N
18 x 24 cm.: 9 € (estàndard) | 18 € (detalls)
13 x 18 cm.: 6 € (estàndard) | 12 € (detalls)

Color
18 x 26 cm.: 12 € (estàndard) | 24 € (detalls)
13 x 20 cm.: 9 € (estàndard) | 18 € (detalls)

Imatges digitals: 18 €

Drets de reproducció

Edicions
Postals, calendaris, felicitacions, etc.: 60 €

Llibres, vídeos, CD-ROM, etc.
Pàgines interiors: 60 €
Portades i cobertes: 110 €

Publicitat
Pòsters publicitaris: 150 €
Anuncis en TV, premsa, cinema, etc.: 480 €

Aquests preus no inclouen el 21 % d’IVA.
El sol·licitant del material gràfic es compromet a enviar al Museu TRES EXEMPLARS de la publicació.

Observacions

El Museu es reserva el dret de variar aquests preus segons les finalitats de les fotografies, així com les quantitats estipulades.

No s’enviarà cap material sense haver fet efectives amb anterioritat les taxes corresponents.

SERVEI DE REPRODUCCIONS

NOTA: En el supòsit de qualsevol vulneració del dret de propietat intel·lectual per manca del corresponent permís de reproducció per part del Museu, se sol·licitarà a la persona física o jurídica que efectuï la petició corresponent i segueixi els tràmits establerts, i que es paralitzi qualsevol tipus d’utilització que en aquest sentit s’estigui efectuant, sens perjudici de l’exercici de les reclamacions que s’estimin pertinents.

En qualsevol cas els tècnics del Museu valoraran aquells supòsits que per la seva peculiaritat requereixen d’una avaluació específica, tant respecte a les tarifes de preus com respecte a tràmits i procediments a seguir.

DESCARREGAR LA SOL·LICITUD

Enviar la sol·licitud a:
Museu de Lleida: diocesà i comarcal
Carrer Sant Crist, 1
25002 Lleida

O per correu electrònic a l’adreça:
museu@museudelleida.cat