Slide background

Visita el museu!

Slide background

Programa educatiu del Museu de Lleida 2023 - 2024

Slide background

Slide background

museudelleida01

Recomanacions i normes

 

ENTRADA 

La vostra entrada té vigència durant tota la jornada, conserveu-la.

FOTOGRAFIES
Els particulars poden fer fotografies sense flaix i gravacions en format domèstic a les sales d’exposició. Per a premsa i altres necessitats específiques (recerca, difusió, etc.), es necessari contactar prèviament amb el Museu.

LLIBRES DE SALA
El Museu ofereix un servei de préstec de llibres de sala amb la traducció al castellà, francès i anglès dels textos inclosos a les sales de la col·lecció permanent.

AULA DIDÀCTICA
El Museu disposa d’una aula didàctica per al treball amb grups escolars.

BIBLIOTECA
Els investigadors o particulars que ho sol·licitin prèviament podran accedir a la biblioteca del Museu.

ANIMALS
No està permesa l’entrada d’animals al Museu, llevat de gossos pigall.

MÒBILS
Dins les sales, silencieu el telèfon mòbil i mantingueu un volum de veu moderat.

MENJAR I BEGUDES
No és permès entrar menjar i begudes dins les sales del Museu.

ARMARIETS GUARDA-ROBA
Servei gratuït. No és permès accedir a les sales amb bosses o equipatges grans. El museu es reserva el dret a decidir què es pot desar al guarda-roba.
Tots els objectes dipositats als armariets s’hauran de retirar obligatòriament abans del tancament del Museu, atès que s’obriran cada vespre per motius de seguretat.
Els objectes que no siguin retirats dels armariets al tancament del Museu seran considerats com a objectes perduts.
El Museu no es fa responsable dels objectes dipositats en els armariets guarda-roba.

MENORS
Els menors de 12 anys han d’anar acompanyats d’un adult.

ACOMPANYANTS DE GRUP
Els acompanyants dels grups són responsables de tots els visitants als que acompanyen.

COMPORTAMENT
No es pot córrer ni cridar per les sales, per així evitar accidents i molèsties a la resta de visitants. Està prohibit tocar objectes i vitrines. Hi ha zones de descans habilitades per a qui ho necessiti. Cal seguir en tot moment les indicacions del personal del museu.