Slide background

Visita el museu!

Slide background

Programa educatiu del Museu de Lleida 2019 - 2020

Slide background

Slide background

donacio Gebut

La família Ibars-Pallàs cedeix un conjunt d’objectes arqueològics procedents del jaciment de Gebut (Soses) al Museu de Lleida

Un conjunt de materials arqueològics procedents del jaciment de Gebut, a Soses, han ingressat al Museu de Lleida gràcies a la cessió permanent de la família Ibars-Pallàs, establerta a Aitona des dels anys 30. Els materials, majoritàriament ceràmics, completaran el conjunt que ja posseeix el Museu de Lleida procedent de Gebut i, amb ells, el coneixement sobre el jaciment i la història del seu descobriment.

Els objectes cedits al Museu procedeixen de les excavacions dutes a terme entre el 1936 i el 1939 per Josep Ibars Serrate, en les quals hi va col·laborar el seu fill, Joan Ibars Solà, que aleshores tenia uns catorze anys i que és qui ara cedeix tot el material.

Josep Ibars Serrate era un daurador de retaules i restaurador d’obres d’art. Era un apassionat de la història antiga del Baix Segre i d’aquí que fos un dels primers erudits locals en interessar-se pels jaciments arqueològics d’aquell entorn geogràfic. Acompanyat del rector de la parròquia d’Aitona, va constatar que al tossal de Gebut afloraven molts materials ceràmics i estructures, i d’aquí que Ibars iniciés els treballs arqueològics al jaciment, amb el vist-i-plau del director del Museu del Poble en aquells anys, Salvador Roca i Lletjós.

Un cop finalitzada la guerra i davant el nou panorama polític, la importància de les troballes efectuades van portar a Josep Ibars Serrate a contactar amb la delegació lleidatana del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional (SDPAN), llavors encapçalada per Josep Antoni Tarragó Pleyan. L’objectiu era mostrar el jaciment i lliurar el material arqueològic que el Sr. Ibars i el seu fill havien extret i, alhora, poder continuar treballant-hi a l’empara de la institució.

Els membres del SDPAN van visitar el jaciment i, després de contrastar la seva importància i les potencialitats que oferia, van agafar el relleu d’Ibars en les excavacions, i van eludir el seu paper com a descobridor de Gebut. El 1941 una part important dels objectes recuperats i restaurats per Josep Ibars van ser decomissats per aquella institució, iniciant així una col·lecció de materials ibèrics i romans que en el futur haurien de nodrir els fons de l’Institut d’Estudis Ilerdencs.

Durant 70 anys, la família Ibars-Pallàs ha conservat els materials que no els van ser decomissats aleshores i un cop reparat el greuge i reconegut el mèrit i la bona feina feta al llarg d’anys de treball i cura, els lliura al Museu de Lleida, tancant una ferida moral que aquest afer va causar a la família i amb la voluntat de restituir-ne la  memòria. Avui, amb aquesta cessió, es completa el conjunt de materials procedents de Gebut que conserva el Museu, i amb ells, el coneixement que tenim sobre el jaciment i la història del seu descobriment.

El Museu de Lleida agraeix el gest de la família Ibars-Pallàs alhora que reconeix l’altíssim sentit de responsabilitat patrimonial que han demostrat al llarg dels anys el Sr. Josep Ibars Serrate i el seu fill, el Sr. Joan Ibars Solà, conservant el conjunt de materials arqueològics i cedint-los al Museu de Lleida. El Museu conservarà la memòria de la història de la troballa i dels esforços humans pel manteniment de la col·lecció.

El jaciment de Gebut

El jaciment es troba a la partida de Gebut, al municipi de Soses, sobre el cim, els vessants i el pla d’un tossal, prop de la carretera que condueix a Aitona. Es tracta d’una zona amb nombrosos jaciments que van des del neolític fins l’edat mitjana. Les excavacions dutes a terme des del 1941, així com les dels anys 80 del segle XX codirigides per la Universitat de Lleida i el Servei d’Arqueologia i Paleontologia dels SSTT de Cultura de la Generalitat de Catalunya, han proporcionat materials que van des de l’edat del ferro fins a l’Alt Imperi. El poblat del cim pla del tossal l’integren un seguit d’habitatges ordenats a partir de dos carrers enllosats, i es constata l’existència d’una cisterna i de xarxa de clavegueram. Tot plegat ens mostra un Oppidum ilerget, un nucli urbà de tipus mitjà força rellevant entre els conjunts més monumentals de la cultura ibèrica a Catalunya.

Pel que fa als materials que han aparegut, conservats al Museu de Lleida, es  corresponen majoritàriament al període de l’ibèric ple i època romana republicana i imperial, amb diferents vasos, urnes i altres atuells ceràmics, a banda d’estatuetes d’argila, objectes metàl·lics i altres materials relacionats amb la vida quotidiana.