Slide background

Visita el museu!

Slide background

Programa educatiu del Museu de Lleida 2019 - 2020

Slide background

Slide background

nouweb

El Museu de Lleida renova la seva pàgina web

El Museu de Lleida: diocesà i comarcal ha renovat la seva pàgina web (www.museudelleida.cat), amb un disseny més clar i adaptat a la imatge corporativa del Museu. El que s’ha volgut fer és racionalitzar el disseny i els continguts per tal que des del museu s’hi pugui treballar millor i per a l’usuari resulti més senzill navegar i consultar les diferents seccions.

Entre les novetats que aportarà aquesta nova web, que s’aniran incorporant a poc a poc, hi haurà la possibilitat de consultar el catàleg on-line, amb tota la col·lecció del Museu disponible a Internet. De moment, el que es podrà consultar és una acurada selecció d’algunes de les peces més representatives de cada període (Paleolític i Neolític, Edat del bronze, Edat del ferro i estat ilerget, Roma, Antiguitat tardana, Al-Àndalus, Romànic, Gòtic, Renaixement i Barroc). A més, un apartat informarà sobre les més recents incorporacions a la col·lecció del Museu.
Una altra de les novetats en la qual encara s’hi està treballant és l’adaptació de la web als diferents dispositius mòbils, així com la possibilitat d’adquirir on-line els productes de la botiga del Museu.

La resta d’apartats de la web es mantindran amb algunes modificacions que facilitaran la informació. Hi haurà un primer apartat, Visita el Museu, on es trobarà informació bàsica, com la ubicació, els preus i les tarifes, el plànol guia (del qual es pot descarregar el pdf), l’accessibilitat i unes quantes normes i recomanacions per fer més fàcil i agradable la visita.
L’apartat El Museu explicarà qui som i qui conforma el Consorci del Museu, a més d’oferir la possibilitat de descarregar en pdf documents com el dossier de Patrocini i Mecenatge o les Memòries anuals del Museu.

A la secció Educació es trobarà tota la informació que abans es trobava al Bloc Educatiu: els serveis que ofereixen els tècnics d’Educació del museu, a més de la possibilitat de descarregar-se tots els materials didàctics de cada un dels itineraris proposats.

A Exposicions es podrà veure un històric amb informació de les exposicions temporals passades, a més d’informació sobre les que hi hagi en curs. També hi haurà les seccions Multimèdia, Notícies, Serveis (on hi haurà la informació per demanar reproducció d’imatges o per llogar algun dels espais del Museu, per exemple), i Publicacions.

L’altre gran bloc d’informació de la web farà referència a la reserva de visites, on hi haurà les diferents ofertes tant per a escolars com per a la resta de grups i visitants individuals, amb informació sobre les tarifes i possibilitat d’omplir un formulari per fer la reserva on-line. A més, s’afegeix l’Església de Sant Llorenç com a monument en el qual també s’hi podran fer visites guiades a càrrec de personal del Museu, en virtut d’un conveni signat entre la parròquia i el Museu el passat 14 de novembre de 2014.

El que es busca amb la renovació de la web és facilitar la navegació per part de l’usuari, a més de fomentar la interactivitat entre ell i el museu a través, per exemple, de les xarxes socials (Facebook, Twitter i Youtube), més presents amb aquest nou disseny.

La web es posarà en marxa en una primera fase de proves, mentre es van implementant les diferents novetats i es comprova que tot funciona correctament.