Slide background

Visita el museu!

Slide background

Programa educatiu del Museu de Lleida 2018 - 2019

Slide background

Slide background

Museu de Lleida Diocesà i Comarcal

El Consorci del Museu de Lleida i el bisbat de Lleida presenten al·legacions contra la demanda del bisbat de Barbastre-Montsó

El Consorci del Museu de Lleida: diocesà i comarcal presenta avui un escrit de contestació a la demanda interposada pel bisbat de Barbastre-Montsó davant els Jutjats de Barbastre contra aquesta institució, així com contra el bisbat de Lleida, en reclamació de 111 béns artístics provinents de parròquies de la Franja de Ponent.

El bisbat aragonès demana que es reconegui la propietat i es retornin les esmentades 111 peces a aquestes parròquies, que fins a l’any 1995 estaven adscrites a la diòcesi de Lleida.  Aquesta reclamació és infundada i tant el bisbat de Lleida com el consorci del Museu de Lleida defensen que aquest patrimoni artístic es va integrar de manera legítima dins la col·lecció del Museu Diocesà de Lleida. Les adquisicions d’aquests béns consten acreditades en documents conservats en els arxius diocesans. El bisbat de Barbastre-Montsó addueix que els béns es van incorporar al Museu Diocesà en concepte de dipòsit. Però això resulta insostenible a la vista de la quantiosa documentació ja esmentada i atenent també a la política general seguida per tots els museus diocesans en la formació de les seves col·leccions. El papa Lleó XIII va avalar a finals del segle XIX la creació de museus a totes les diòcesis amb la finalitat de protegir i conservar el patrimoni artístic de l’Església; posant fre, d’aquesta manera, a les constants vendes no autoritzades de béns eclesiàstics i als nombrosos robatoris patits a les esglésies en aquella època. En qualsevol cas, cal tenir present que els béns es van integrar fa molts anys als fons del Museu Diocesà de Lleida (la immensa majoria entre 1895 i 1936) i això determinaria la seva adquisició per prescripció.

Només 27 dels esmentats béns es van traslladar al Museu Diocesà en concepte de dipòsit. I, si bé es reconeix en aquests casos la propietat de les parròquies d’on procedien, el Consorci del Museu de Lleida: diocesà i comarcal no pot atendre la petició de devolució donat que la Llei de Patrimoni Cultural Català no permet disgregar un conjunt de béns artístics protegits com a col·lecció unitària, com és el nostre cas, sense l’autorització de la Conselleria de Cultura. Qualsevol decisió d’un tribunal civil que ordenés la devolució de les obres envairia les competències en matèria de protecció de patrimoni cultural de la Generalitat de Catalunya.

Demanda del bisbat de Barbastre-Montsó

El bisbat de Barbastre-Montsó ha promogut un procediment judicial civil contra el Consorci del Museu de Lleida: diocesà i comarcal, així com contra el bisbat de Lleida, en reclamació de 111 béns provinents de parròquies de la Franja. La demanda va arribar al Museu de Lleida el 27 de febrer de 2018. Estudiada la demanda pels serveis jurídics de la institució es van detectar motius per formular dues excepcions processals: la manca de competència territorial i la falta de jurisdicció dels tribunals civils. El termini legal per al·legar aquestes excepcions processals era de deu dies. Donat el brevíssim termini, es va presentar un escrit de declinatòria per fer valer les esmentades excepcions processals. Com ja és conegut, el bisbat de Barbastre-Montsó es va oposar a la declinatòria adduint, entre altres motius, un defecte processal consistent en la inexistència d’un acord formal d’oposició a la demanda adoptat per l’òrgan competent del Consorci. La declinatòria no ha estat estimada, però per raons diferents al defecte processal adduït pel bisbat.

Arribats a aquest punt, i donat que els terminis judicials s’han d’anar complint, el Consorci del Museu de Lleida i el bisbat de Lleida presenten ara aquestes al·legacions, de les quals es va informar als membres del Plenari en una reunió interna el passat 2 de maig, que va comptar amb la presència dels patrons del museu, Joan Reñé, president de la Diputació de Lleida; Àngel Ros, alcalde de Lleida; Mª José Invernón, presidenta del Consell Comarcal del Segrià; i Salvador Giménez Valls, bisbe de Lleida. En aquesta reunió el Plenari va aprovar per unanimitat l’exercici de la defensa dels drets i interessos del Consorci en el procediment promogut pel Bisbat de Barbastre-Montsó i les parròquies que representa en relació a 111 béns provinents de les parròquies de la Franja que s’està tramitant en el Jutjat de 1a Instància i Instrucció nº 1 de Barbastre com a procediment ordinari nombre 42/2018, així com també designar a l’equip d’advocats dirigits pel Sr. Jordi Vives la defensa dels interessos del Consorci.