Slide background

Visita el museu!

Slide background

Programa educatiu del Museu de Lleida 2024 - 2025

Slide background

Exposició "Una altra història"

Slide background


Recomanacions i normes

Recomanacions prèvies i normes de comportament relacionats a la visita de grups escolars al Museu de Lleida

El Museu de Lleida ofereix una sèrie d’itineraris educatius que contemplen visites guiades dinamitzades amb fins educatius. El seu objectiu central és facilitar la relació entre els estudiants i el contingut de l’exposició, fent-la més directa i interactiva. Les visites de grups escolars al museu tenen com a objectiu complementar els projectes educatius de l’escola amb la finalitat d’ampliar i incentivar l’interès dels estudiants.

Amb l’objectiu de facilitar la tasca dels mestres, els educadors del servei educatiu estan a la vostra disposició per planejar-les acuradament; una visita ben planificada és molt valuosa. Proposem als professors un seguit de suggeriments per contribuir a fer de la visita al museu una experiència profitosa:

 • Tenir en compte els interessos dels alumnes i, en tant que sigui possible, involucrar-los en la preparació de la visita perquè ells enforteixin la seva pròpia participació.
 • Seleccionar l’itinerari adequat per als continguts curriculars i graus escolars amb els quals planeja realitzar la visita. Des del museu pretenem que aquesta esdevingui una activitat vivencial, activa i participativa que ofereixi als estudiants unes bases d’enfortiment a la identitat cultural i enriquiment de la seva visió del món.
 • Consultar els materials didàctics amb els que compta el museu per facilitar l’organització de la visita d’acord a uns objectius i al tema que pretén desenvolupar a classe.
 • Dedicar una sessió prèvia a l’escola per introduir els continguts que es treballaran durant la visita al Museu.
 • Consultar, si es considera oportú, els educadors del Museu per acabar de perfilar la visita

COMPORTAMENT
Assegureu-vos que els estudiants han comprès que durant la seva visita al Museu han de:

 • Acatar les normes bàsiques de conducta en un Museu.
 • Observar les normes mínimes de educació.
 • Respectar i valorar el treball de les persones que treballen en el Museu.
 • Escoltar en perfecte silenci les explicacions.
 • No separar-se del grup designat per fer l’activitat.
 • Caminar, no córrer per l’interior del Museu.
 • Parlar en veu baixa. Respectarem a la resta del grup, i evitarem molestar als altres visitants del Museu.
 • Abstenir-se de menjar dins del Museu.
 • Està prohibit tocar els objectes en exhibició.
 • Abstenir-se de llançar escombraries dins o fora de les instal·lacions del Museu.
 • No introduir al museu bosses o motxilles, paraigües i altres objectes de grans dimensions. Es poden guardar a la consigna de l’entrada.
 • Evitar malentesos, en cas de presentar-se algun dubte, consultar-lo amb els educadors o amb el personal administratiu del Museu.

Recordar que el professorat que acompanya al grup escolar és el responsable últim del comportament dels alumnes. Per aquesta raó, haureu de col·laborar en tot moment amb els educadors del museu per evitar mals comportaments que afectin al bon desenvolupament de la visita.

Els professors acompanyants podeu prendre imatges amb la vostra càmera o dispositiu mòbil del desenvolupament de l’activitat a l’interior del museu. Això sí, per raons de conservació, està prohibit fer servir flash.

Els mòbils estaran prohibits en tota visita educativa…; per tant preguem reduir/apagar el so de les trucades i missatges entrants.